அக்டோபர் 01 ஆம் தேதியன்று பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் பாரதி நகர், தண்டிகைப் பெருமாள் கோவில் மற்றும் வாராகி அம்மன் கோவில்களுக்குச் சென்று வந்தனர்.

On January 18th, our 10th class students visited Marudamalai Subramania Swamy Temple and Anuvavi Subramaniar Temple.